IZDVAJAMO iz prodajnog asortimana
Cement, kreč, pijesak

Iako se danas prodaje veliki broj gotovih rješenja za gradnju, bez pijeska, cementa, kreča i dalje je nemoguće bilo šta uraditi. Stotinu kubnih metara ovih osnovnih građevinskih materijala pohranjeno je na našem stovarištu, zaštićeno od vremenskih uticaja i prljavštine, tako da je nivo finoće i čistoće isti kao kada je materijal izašao iz fabrike. Tu su pakovanja svih dimenzija, od malih za sitne kućne radove, do vreća za tovarenje u kamione. Za svaki od ovih materijala imamo u ponudi nekoliko osnovnih tipova i sve najtraženije brendove. U ponudi su, pored ostalog:

  • cement tip 450 od više domaćih proizvođača
  • gotovi malteri
  • bijeli cement tipa 52,5N
  • granulacije peska "0" i "1"16“32“64
  • šljunak
  • negašeni kreč
  • mašinske mješalice
  • ručni alat za malterisanje i miješanje kreča i betonaBesplatan prevoz, utovar, istovar